Pensioen? Ik heb toch recht op AOW?

Volgens het CBS bouwen bijna 1,5 miljoen mensen geen pensioen op. Ze hebben vanaf pensioendatum recht op AOW, maar dit is slechts een basisuitkering gebaseerd op het absolute minimum.

In economisch slechte tijden gaan werkgevers beter letten op hun uitgaven. Lopende pensioenregelingen zijn niet zomaar te stoppen of te versoberen. Nieuw opgestarte bedrijven hebben vaak nog de keuze of ze wel of geen pensioenregeling gaan aanbieden. In bepaalde bedrijfstakken bestaat deze vrijheid niet, maar dat geldt niet voor alle bedrijfstakken. Nederland kent geen verplichting om een pensioenregeling aan te bieden. Jonge branches, zoals de IT branche, blijken vaak af te zien van pensioenregelingen. Ook het groeiende aantal ZZP’ers bouwen geen pensioen op.

Iedereen heeft recht op AOW
Vanaf het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, bestaat er recht op AOW. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het minimumloon. De AOW moet niet gezien worden als een volwaardige uitkering. De laatste jaren is de uitkering al versoberd en een verdere versobering in de toekomst is niet uit te sluiten.

Zelf pensioenvoorzieningen treffen
Indien jouw werkgever geen pensioenregeling aanbiedt of als je ZZP’er bent, moet je zelf voorzieningen treffen. De meest gangbare manier is door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Het gestorte bedrag mag je onder voorwaarden aftrekken van het inkomen. Om te bepalen welk bedrag je mag storten in een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening, kun je op de website van de Belastingdienst een berekening maken. De hoogte van het maximaal te storten bedrag is onder andere afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de eventuele pensioenopbouw. Op jouw pensioendatum kun je een uitkering aankopen ter aanvulling op de AOW.

Mijn huis is mijn pensioen
Onterecht wordt vaak gesteld dat de eigen woning het pensioen is. Een hypotheekvrij huis kan inderdaad zorgen voor een aanvulling op het pensioen, maar de woning moet wel verkocht worden om de waarde uit het huis te halen. Onder voorwaarden kan er een opeethypotheek op het huis gesloten worden. Met een dergelijke hypotheek neem je een deel van de overwaarde van het huis op door er weer een hypotheek op te vestigen. Het geleende bedrag kun je gebruiken ter aanvulling op het pensioen. Een nadeel van deze constructie is dat er nieuwe maandlasten worden aangegaan waar weer hypotheekrente voor betaald moet worden. Daarnaast weet je ook niet hoe oud je gaat worden. Door via een verzekeraar een pensioenuitkering te verzekeren krijg je maandelijks ook nog een uitkering mocht je zeer oud worden.

Toekomst van de AOW is onzeker
In kleine stapjes wordt de voor de schatkist dure AOW-uitkering versoberd. De uitkering start per de verjaardag en niet meer op de eerste dag van de maand waarin je pensioengerechtigd wordt. Een veel zwaardere beperking is het opschroeven van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Wij worden gemiddeld steeds ouder, dus was het noodzakelijk om de pensioenleeftijd te verhogen. Zodra er in de toekomst weer bezuinigd moet worden, is een verdere versobering van de AOW niet uit te sluiten.

Lees ook:Hoeveel lijfrentekapitaal heb je nodig voor een goed pensioen?
Lees ook:Pensioen opbouwen? Mijn bedrijf is mijn pensioen!
Lees ook:Ondernemers moeten stil staan bij het overlijdensrisico
Lees ook:Pensioenopbouw voor zzp’ers verplicht stellen?
Lees ook:Financiële mogelijkheden voor zzp’ers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.