Categorie: "Ondernemersnieuws"

Ondernemers moeten stil staan bij het overlijdensrisico

Ondernemers staan onvoldoende stil bij hun pensioen. “Mijn bedrijf is mijn pensioen” is een vaak genoemde reden waarom ze geen pensioenvoorzieningen treffen. Maar wat als je als ondernemer komt te overlijden? Kunnen de nabestaanden de zaak voortzetten? Daar moeten ze wel de financiële middelen voor hebben. Er moet minimaal een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om het financiële risico van het overlijden af te dekken.

Werkgevers gaan minder aan ww-premies betalen

Na de crisisjaren is het prettig om te lezen dat het economisch weer wat beter gaat in Nederland. Nog niet alle regio’s en sectoren gaat het beter in, maar de vooruitzichten zijn goed. Volgend jaar gaan werkgevers gemiddeld minder betalen aan ww-premies. De premie die werkgevers moeten betalen aan sectorpremie gaat namelijk met 0,38 procentpunt omlaag.

Dit positieve bericht kwam van het UWV. Dit jaar is het aantal werklozen gekrompen met 24.000. Er zijn nog steeds 417.000 Nederlanders die vanuit een uitkering op zoek zijn naar een baan, maar het gaat in ieder geval alweer iets beter. Het UWV verwacht dat het aantal werklozen ook in 2016 blijft zakken. Eind 2016 zullen er naar verwachting nog 388.000 werknemers een ww-uitkering ontvangen.

Zelfstandigenaftrek blijft ter discussie staan

Op Z24.nl heeft Thijs Peters een goed stuk geschreven over de discussie over de zelfstandigenaftrek. De politiek praat al jaren over het aanpassen van deze fiscale regeling voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is sterk gegroeid de afgelopen jaren. De zelfstandigenaftrek moet versoberd worden uit financiële overweging, maar politieke partijen durven zich hier niet aan te branden. Dezelfde praktijken hebben we ook gezien met de hypotheekrenteaftrek.

De jongste ondernemer van Nederland

Een inventieve vader heeft zijn 3 weken oude zoon op papier ondernemer gemaakt. De inschrijving bij de KvK dient maar één doel, namelijk het ontlopen van erfbelasting. De drie weken oude Pim van Rijswijk junior is de jongste ondernemer van Nederland.

Pim van Rijkswijk junior heeft een eigen BV, onder de naam Baby BV. Op deze manier verzet de vader (Pim van Rijswijk senior) zich tegen de meest oneerlijke belasting die wij kennen, namelijk de erfbelasting. Vader is bekend met de mogelijkheden, want hij is zijn hele leven al bezig met het opzetten van BV’s. Waarom dan niet voor zijn eigen zoon?

Google op bres voor MKB online

MKB-Nederland, PostNL, ING Nederland en Google bundelen hun krachten in het project ‘Nederland Verdient Online’ (bron: MKB Nederland). Met dit initiatief willen de partijen dit jaar tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven in Nederland helpen het internet beter in te zetten voor meer groei voor hun onderneming. Bovendien is de verwachting dat het een bijdrage levert aan een sneller herstel van de Nederlandse economie. Samen introduceren zij nu dit initiatief om dit doel dichterbij te brengen.

Schadeketen A.A.S. kiest voor uniforme marktbenadering autoruitherstel

Er is nu een schadeketen in Nederland die stelt dat je bij hen (A.A.S.) overal voor glas terecht kan en op eenzelfde wijze bediend wordt. Mooi! Voor het eerst in ons land. De uniforme marktbenadering op het gebied van autoruitherstel is een bewuste keuze van de schadeketen A.A.S. en is uniek in Nederland. Met een eenduidig ruitcalculatiesysteem en dezelfde certificering voor alle aangesloten A.A.S. schadeherstelbedrijven kan men overal in Nederland terecht bij A.A.S of het nu gaat om een sterretje of vervanging van autoruiten. A.A.S. is in Nederland de eerste landelijke schadeketen met 100% erkende autoruitherstellers.

The ING automotive aftersales battle

De strijd in het bedrijfsleven in de aftersales lijkt zich enorm te verscherpen. Ook in de autobranche. Partijen die van oorsprong daar niets te zoeken hadden, melden zich ineens bij de klant als zijnde het beste adres. De strijd op het gebied van onderhoud en reparatie is daar echt  nu de omzet op de verkoop van auto’s al langere tijd onder druk staat.  ING heeft er een onderzoek aan besteed.

Schilders willen 6% BTW behouden

FOSAG-NOA (belangenorganisatie voor schilders- en onderhoudsbedrijven) trekt samen met MKB-Nederland op voor het behoud van de lage btw. Ze hebben een brandbrief naar minister Verhagen gestuurd voor behoud van het lagere BTW tarief van 6%.