Haal meer uit je laatste btw-aangifte over 2015

Het nieuwe jaar is gestart en de aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak 2015 moet voor eind januari 2016 zijn ingediend. Afhankelijk of je per kwartaal of per maand aangifte doet, gaat het om de btw-aangifte voor het laatste kwartaal of de laatste maand van 2015. Online boekhouder Thinq geeft je vijf tips om meer uit je laatste aangifte omzetbelasting over 2015 te kunnen halen.

Tip 1: Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Heb je in 2015 investeringsgoederen aangeschaft, zoals een bedrijfspand of bedrijfsinrichting, dan heb je als het goed is ook ingeschat voor welk deel je deze goederen gaat gebruiken voor de belaste omzet. Nu is het de tijd om te bekijken of de gemaakte inschatting overeenkomt met het uiteindelijke gebruik. Als dit niet blijkt te kloppen, dan moet je de aftrek herzien. Dit doe je door in de aangifte omzetbelasting een extra bedrag aan btw aan te gaan of door een extra bedrag als voorbelasting af te trekken. Ook het gebruik voor de volgende negen jaren (onroerende zaken) of vier jaren (roerende zaken) moet je goed in de gaten houden. Verandert het gebruik voor de belaste omzet ten opzichte van het jaar waarin je het bedrijfspand of bedrijfsinrichting in gebruik hebt genomen, dan kun je extra btw terugvragen of moet je bijbetalen.

Minimumtarieven voor zzp’ers? De meeste zzp’ers zijn tegen!

FNV en CNV hebben gepleit voor het vastleggen van een minimumtarief voor zzp’ers in een cao. Volgens ZZP Nederland zijn de meeste zelfstandigen zonder personeel tegen. Uit een enquête blijkt namelijk dat 80% van de ondervraagden geen vaste tarieven en een cao wil.

Volgens de vakbonden moet er een minimumtarief komen om te voorkomen dat zzp’ers te zwaar gaan concurreren met ondernemingen met personeel. Zzp’ers kunnen nu veel goedkoper werken omdat zij ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen en zichzelf niet verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Hiermee prijzen ze organisaties met werknemers eenvoudig uit de markt.

Wat blijft er nog over in de winkelstraat?

In de maand december zijn er zware klappen gevallen in de winkelstraat. Het dieptepunt was het faillissement van V&D en DA. Volgens buitengewoon hoogleraar e-commerce, Cor Molenaar, is dit nog maar het begin. Er zal meer ellende volgen voor winkelbedrijven.

Al jaren stijgt het aantal transacties via het internet en daalt het aantal aankopen bij winkeliers. Volgens de heer Molenaar zijn er meer winkelketens die in moeten grijpen. Als voorbeelden noemt hij onder andere:
• Gamma
• Bart Smit
• Kwantum
• Bristol
• Hunkemoller

Zzp’ers hebben vertrouwen in 2016

Het vertrouwen van zzp’ers in 2016 is gemeten door ZZP Netwerk Nederland. Nog nooit hebben ze meer vertrouwen gehad in het aankomende jaar. Ze geven het cijfer 7,3.

Jaarlijks meet ZZP Netwerk Nederland het ondernemersvertrouwen. In deze eindejaarsenquête wordt zzp’ers gevraagd om hun vertrouwen in het nieuwe jaar uit te drukken in een cijfer. In 2015 kwamen ze niet verder dan een 6,4. Ook bij de zes eerdere enquêtes is het cijfers niet boven een 7 geweest.

Onverzekerde zzp’ers overwegen toch te verzekeren

Uit onderzoek van Centraal Beheer Achmea blijkt dat 581.000 zzp’ers overwegen om een verzekering af te sluiten om de verzekerbare risico’s af te dichten. De meeste zzp’ers zijn niet of onvoldoende verzekerd, maar uit het onderzoek blijkt dat de meeste zzp’ers wel weten dat ze onderverzekerd zijn.

De afgelopen jaren hebben veel werknemers (noodgedwongen) de overstap gemaakt van loondienst naar zelfstandige ondernemerschap. Als zelfstandige kun je niet meer terugvallen op vangnetten zoals de WW en de WIA. Ook moet er rekening worden gehouden met het risico van het aansprakelijk gesteld worden. Voor werknemers zijn er meestal ook voorziening getroffen voor de pensioenopbouw. De meeste zelfstandigen moeten dit zelf regelen.

Eindejaarstips voor de startende zzp’er

Startende zzp’ers moeten goed opletten dat ze geen cruciale fouten maken. Daarnaast zijn er ook tips waar je als starter baat bij kunt hebben.

Let goed op het urencriterium
Als zzp’er moet je minimaal 1.225 uren in het jaar werken als ondernemer. Dit is een voorwaarde om voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in aanmerking te komen. De uren moeten aantoonbaar gemaakt zijn. Dit kan door dagelijks in een agenda vast te leggen welke werkzaamheden er verricht zijn. De Belastingdienst gaat niet akkoord met een globale inschatting.

Online en offline marketing: een gouden combinatie

Als ondernemer ben je tegenwoordig veel bezig met online marketing zoals het onderhouden van je website, Google AdWords, SEO en linkbuilding. Daarom is het belangrijk dat alle marketing activiteiten hun vruchten afwerpen en zo efficiënt mogelijk zijn. Met online marketing bereik je een groot publiek, maar het rendement is kleiner vergeleken met offline marketing. Daarentegen vraagt offline marketing vaak om een grotere investering en is het bereik beperkt. Om je eigen onderneming zo effectief mogelijk te promoten zorg je ervoor dat online en offline marketing elkaar aanvullen en versterken. Online en offline marketing zijn samen een gouden combinatie en dé sleutel tot succes!

Voor welke beroepsgroepen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft een reputatieschade. Ten onrechte wordt gedacht dat de maandelijkse premie standaard tussen €700 en €1.000 zit. Voor bepaalde beroepsgroepen moet er inderdaad diep in de buidel getast worden, maar veel beroepsgroepen ook niet.

Verzekeraars hebben beroepen ingedeeld in beroepsklassen. Ze bepalen hierin hun eigen beleid, dus kunnen er ook grote premieverschillen ontstaan tussen diverse beroepsgroepen. De AOV is bij uitstek een adviesproduct. De verzekering moet namelijk zo goed mogelijk afgestemd worden op jouw persoonlijke situatie. De laatste jaren zijn de premies voor deze verzekeringen sterk verlaagd. Ook zelfstandigen die wel een AOV hebben doen er verstandig aan om te gaan vergelijken.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Zelfstandigen onderschatten het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat gebeurt er als jij door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om jouw werkzaamheden uit te voeren? Het inkomen zou zo van de een op de andere dag weg kunnen vallen. Werknemers kunnen terugvallen op de WIA. Zelfstandigen hebben geen vangnet.

Door ziekte of een ongeval kunnen inkomsten van een zelfstandige bedreigt worden. Een keer een griepje of een gebroken ledemaat zal het probleem niet zijn, maar langdurige ziekte is een ander verhaal. Kortdurende ziekteperiodes zijn op te vangen door spaarkapitalen op te bouwen, maar je kunt niet sparen voor een reserve om de periode tot je pensionering te overbruggen. Dit risico kun je afdekken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, maar de hoogte van de premie is vaak het probleem.

Ondernemers moeten stil staan bij het overlijdensrisico

Ondernemers staan onvoldoende stil bij hun pensioen. “Mijn bedrijf is mijn pensioen” is een vaak genoemde reden waarom ze geen pensioenvoorzieningen treffen. Maar wat als je als ondernemer komt te overlijden? Kunnen de nabestaanden de zaak voortzetten? Daar moeten ze wel de financiële middelen voor hebben. Er moet minimaal een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om het financiële risico van het overlijden af te dekken.