Het gaat goed met de zzp’ers

Uit onderzoek blijkt dat het ten opzichte van twee jaren geleden goed gaat met de zzp’ers in Nederland. Bijna de helft van de zzp’ers heeft een goede tot zelfs een zeer goede financiële situatie.

Vooral de zelfstandigen in de bouw gaat het weer goed mee. Onder andere de zelfstandige stukadoors en de bouwvakkers zijn zeer tevreden volgens het onderzoek. Dit alles blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 van TNO en het CBS.

Wat is wel en niet meeverzekerd in de bestelautoverzekering?

Een bestelautoverzekering is een zakelijke verzekering. Voor het kunnen claimen van schades kunnen verzekeraars voorwaarden stellen. Hoe zit het bijvoorbeeld als een werknemer een bestelauto privé gebruikt? Of als de auto wordt gebruikt voor het bezorgen van eten in plaats van het vervoeren van gereedschappen?

Bij het verzekeren van een bestelauto is het voor de hoogte van de premie van groot belang hoe de auto wordt gebruikt. Het gebruik als koeriersdienst betekent een groot risico. Een bestelauto die door een werknemer wordt gebruikt naar een klus is al minder risicovol. Omdat de premie sterk afhankelijk is van het gebruik, letten verzekeraars er bij schade ook goed op of de bestelauto inderdaad wordt gebruikt zoals opgegeven bij het afsluiten van de bestelautoverzekering. Hoe dit precies zit lichten de specialisten van Diks verzekeringen graag toe.

Een goede voorjaarsschoonmaak begint met het uitbesteden van het archief!

De lente is in aantocht. Tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Thuis doe je het ook, dus waarom niet op je werk? Een regelmatige opruimactie is ook in kantoorpanden, organisaties en instellingen absoluut aan te raden. Ongemerkt stapelt er zich van alles op en kun je door zaken goed te organiseren en structureren behoorlijk wat waardevolle ruimte in je organisatie vrijmaken. En dan kom je uit bij het archief. Het archief dat volloopt, boordevol informatie die bewaard dient te blijven, maar eigenlijk toch wel erg in de weg staat. Zou dat niet beter kunnen?

ZZP: Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw

Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Volgens Robeco zet een groot deel van de zelfstandigen helemaal niets opzij voor hun oude dag – en daarvoor hebben ze verschillende redenen.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp-ers. Er zijn enorme verschillen in de wijze waarop deze zelfstandigen vermogen opbouwen voor hun oude dag. Uit het onderzoek ‘Pensioen van Zelfstandigen’ van het ministerie van Sociale Zaken in 2013 kwam naar voren dat meer dan de helft van de zzp-ers helemaal niets doet aan de pensioenvoorziening. Deze groep ontvangt na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen de AOW-uitkering. Die varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie momenteel van ruim €600 tot bijna €1.400 per maand. Ter vergelijking: het CBS berichtte in 2016 dat een voltijd zzp-er gemiddeld €37.000 verdiende. Dat is bijna €3.100 per maand.

Pensioenopbouw zzp-ers

Er zijn verschillende redenen waarom zzp-ers niets of nauwelijks iets doen aan de eigen pensioenopbouw. Uit de studie van het ministerie van Sociale Zaken komt naar voren dat de pensioenopbouw gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden houden veel zzp-ers geen geld over om voor de oude dag opzij te zetten. Ook speelt mee dat zelfstandigen soms andere prioriteiten hebben dan de pensioenvoorziening, zoals investeringen in het eigen bedrijf of de woning.

Uitstelgedrag
Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom sommige zzp-ers geen pensioen opbouwen.  Als voorbeeld wordt in de studie genoemd dat de keuzes rondom de pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de inkomsten die zelfstandigen pas over een heel lange tijd nodig hebben. Dat schrikt veel mensen af. Daar komt bij dat veel mensen uitstelgedrag vertonen en het regelen van een pensioenvoorziening voor zich uitschuiven.

Herkent u zich hierin? Hak vandaag nog de knoop door en ga aan de slag met je pensioen. Bekijk de pagina Zakelijk Beleggen op de website van Robeco.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

ABN AMRO: ‘Verdere hervormingen en maatregelen voor woningmarkt noodzakelijk’

Amsterdam, 10 maart 2017 – Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de woningmarktstudie ‘Hervorming woningmarkt is nog niet af‘.

De afgelopen jaren is een groot aantal hervormingen op de woningmarkt doorgevoerd. Om sommige, hardnekkige gebreken ook op te lossen, pleit het Economisch Bureau voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan aanvullende maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen. Dit is met name van belang voor grotere steden waar de vraag naar woningen groot, maar de ruimte om te bouwen beperkt is.

In 5 stappen naar de juiste financieringsvorm voor jouw onderneming

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen en doorgroeimogelijkheden. Het juiste idee kan van jouw start-up een succes maken of je huidige bedrijf naar een hoger niveau tillen. Naast een goed idee heb je echter ook financiering nodig.

Voor het krijgen van de benodigde financiering bestaan er gelukkig genoeg mogelijkheden. Zo zijn er meerdere evenementen waar vraag en aanbod op de financieringsmarkt samenkomen. Hier kun je als start-up jouw ‘million dollar idea’ pitchen en meteen een investeerder vinden die bij jou past qua ervaring, kunde, netwerk en persoonlijkheid.

Geen verplichte AOV?

Het Verbond van Verzekeraars ziet niets in een verplichte AOV. Te weinig zelfstandigen besluiten om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren, maar het verplichten gaat het Verbond te ver. Terecht ook! Iedereen kan voor zichzelf wel beslissen wat er wel en niet wordt verzekerd.

Een belangrijke motivatie voor het verplichtstellen is het risico voor de sociale zekerheid. Zelfstandigen die geen geld meer kunnen verdienen door een ziekte of een aandoening hebben uiteindelijk recht op een bijstandsuitkering. Hierdoor wordt het een gezamenlijk probleem. De uitkeringen moeten namelijk betaald worden vanuit de Nederlandse schatkist.

Waarop letten bij het afsluiten van een AOV


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kun je als ondernemer niet zonder. Deze verzekering keert uit als jij door ziekte of een aandoening je werk niet meer kunt doen. Waarop je moet letten bij het afsluiten leg ik graag uit.

Hoeveel geld heb je maandelijks nodig bij arbeidsongeschiktheid?

Het verzekerd bedrag vaststellen moet precies gebeuren. Een te hoog bedrag verzekeren kost je onnodig veel geld. Bij een te laag bedrag kun je niet rondkomen bij arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is 80% van het maandelijkse inkomen.

Instinkers voor de zzp’er

Als zzp’er ben je voor veel zaken op jezelf aangewezen. Je kunt je niet verschuilen achter een arbeidsovereenkomst en sociale vangnetten zoals de WW en de WIA. Enkele gevaarlijke instinkers wil ik je graag voor behoeden.

Wat gebeurt er bij ziekte, inkomensterugval en overlijden?
Bij het verzekeren van de gevaren van een zzp’er denk je misschien als eerste aan de inventaris en de zakelijke auto’s. Toch zijn niet de belangrijkste gevaren om te verzekeren. Beter is om goed na te denken wat de gevolgen zijn van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je hebt misschien een buffer om een paar maanden zonder inkomsten op te vangen, maar daar ga je het niet mee redden. Het grootste gevaar is namelijk blijvende arbeidsongeschiktheid. Hier moet je een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor afsluiten. Inkomensterugval kun je wel tijdelijk opvangen met een spaarbuffer. Het overlijdensrisico kun je ondervangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Nooit meer handmatig je kilometers bijhouden!

Als ondernemer moet je je met veel verschillende zaken
bezighouden. Marketing, netwerken, administratie en uiteraard je core business uitvoeren. Vaak is de administratie niet de meest favoriete bezigheid. Elke week weer bijhouden waar je geweest bent, hoeveel kilometers je hebt gereden etc. Dit laatste punt is niet meer nodig met de FiscaalBox van Telemagics.