Categorie: "Financiering"

Microkrediet Pilot van Senternovem

In deze pilot kunnen startende en bestaande MKB ondernemers in vijf regio’s makkelijker een krediet krijgen van een bank. De overheid staat dan borg voor een (groot) deel van het krediet dat u afsluit bij een bank of een gemeentelijke kredietbank. De borgstelling geldt voor microkredietaanvragen tot 35.000 euro. De overheid staat garant voor een (groot) deel van het krediet. De borgstelling wordt verleend door SenterNovem. Met de borgstelling kan de ondernemer zelf naar een bank om een krediet af te sluiten. Deelnemende banken zijn ABN-Amro, de Rabobank en de Fortis bank. Indien de banken geen krediet verstrekken kan de ondernemer nog naar de Gemeenschappelijke of Gemeentelijke Kredietbank. De pilot heet officieel ‘tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010’.

Regio’s 
De pilot loopt in vijf regio’s

  • Provincie Flevoland (heel Flevoland) 
  • Provincie Friesland (gedeeltelijk)
  • Gemeente Rotterdam    
  • Twente 
  • Tilburg en omstreken