Categorie: "geldzaken"

ABN AMRO: ‘Verdere hervormingen en maatregelen voor woningmarkt noodzakelijk’

Amsterdam, 10 maart 2017 – Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de woningmarktstudie ‘Hervorming woningmarkt is nog niet af‘.

De afgelopen jaren is een groot aantal hervormingen op de woningmarkt doorgevoerd. Om sommige, hardnekkige gebreken ook op te lossen, pleit het Economisch Bureau voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan aanvullende maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen. Dit is met name van belang voor grotere steden waar de vraag naar woningen groot, maar de ruimte om te bouwen beperkt is.

Geen verplichte AOV?

Het Verbond van Verzekeraars ziet niets in een verplichte AOV. Te weinig zelfstandigen besluiten om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren, maar het verplichten gaat het Verbond te ver. Terecht ook! Iedereen kan voor zichzelf wel beslissen wat er wel en niet wordt verzekerd.

Een belangrijke motivatie voor het verplichtstellen is het risico voor de sociale zekerheid. Zelfstandigen die geen geld meer kunnen verdienen door een ziekte of een aandoening hebben uiteindelijk recht op een bijstandsuitkering. Hierdoor wordt het een gezamenlijk probleem. De uitkeringen moeten namelijk betaald worden vanuit de Nederlandse schatkist.

Waarop letten bij het afsluiten van een AOV


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kun je als ondernemer niet zonder. Deze verzekering keert uit als jij door ziekte of een aandoening je werk niet meer kunt doen. Waarop je moet letten bij het afsluiten leg ik graag uit.

Hoeveel geld heb je maandelijks nodig bij arbeidsongeschiktheid?

Het verzekerd bedrag vaststellen moet precies gebeuren. Een te hoog bedrag verzekeren kost je onnodig veel geld. Bij een te laag bedrag kun je niet rondkomen bij arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is 80% van het maandelijkse inkomen.

Instinkers voor de zzp’er

Als zzp’er ben je voor veel zaken op jezelf aangewezen. Je kunt je niet verschuilen achter een arbeidsovereenkomst en sociale vangnetten zoals de WW en de WIA. Enkele gevaarlijke instinkers wil ik je graag voor behoeden.

Wat gebeurt er bij ziekte, inkomensterugval en overlijden?
Bij het verzekeren van de gevaren van een zzp’er denk je misschien als eerste aan de inventaris en de zakelijke auto’s. Toch zijn niet de belangrijkste gevaren om te verzekeren. Beter is om goed na te denken wat de gevolgen zijn van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je hebt misschien een buffer om een paar maanden zonder inkomsten op te vangen, maar daar ga je het niet mee redden. Het grootste gevaar is namelijk blijvende arbeidsongeschiktheid. Hier moet je een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor afsluiten. Inkomensterugval kun je wel tijdelijk opvangen met een spaarbuffer. Het overlijdensrisico kun je ondervangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Nooit meer handmatig je kilometers bijhouden!

Als ondernemer moet je je met veel verschillende zaken
bezighouden. Marketing, netwerken, administratie en uiteraard je core business uitvoeren. Vaak is de administratie niet de meest favoriete bezigheid. Elke week weer bijhouden waar je geweest bent, hoeveel kilometers je hebt gereden etc. Dit laatste punt is niet meer nodig met de FiscaalBox van Telemagics.

Een kwart van zzp’ers de klos bij arbeidsongeschiktheid

Van alle zzp’ers zakt 27 procent onder het bijstandsniveau bij arbeidsongeschiktheid. Dit is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB). Ongeveer 5 procent heeft helemaal geen inkomen of vermogen als ze ziek worden.

Werknemers zie ziek worden vallen terug op de WIA. Dat geldt niet voor zzp’ers. Zij worden geacht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Doen ze dat niet? Dan valt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid in één keer weg. Sommige zelfstandigen kunnen nog terugvallen op een tijdelijke loondienst of een partner met inkomen. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid worden onderschat.

Een zzp’er kan niet zonder een spaarvermogen

ZZP Barometer heeft onderzocht hoe het zit met de spaardrift van zzp’ers, en dat blijkt goed te zitten. Maar liefst 81% van de ondervraagde zzp’ers bouwt een financiële buffer op. 71% van hen heeft minimaal een buffer om drie maanden zonder inkomen te kunnen.

Het vreemde in het onderzoek is dat hoogopgeleide zzp’ers minder behoefte hebben om geld achter de hand te hebben. Misschien omdat zij er meer vertrouwen in hebben dat ze geen maanden zonder opdrachten zitten.