Categorie: "Ondernemersnieuws"

Hoeveel lijfrentekapitaal heb je nodig voor een goed pensioen?

Zzp’ers hebben diverse mogelijkheden om een pensioen op te bouwen. Een laagdrempelige manier is periodiek storten op een lijfrente bankspaarrekening. Door jaarlijks een paar duizend euro te storten kun je een leuke aanvulling opbouwen bovenop de AOW. Maar hoeveel vermogen moet je opbouwen om een goed pensioen aan te kunnen kopen?

Veel zelfstandigen die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken hebben een probleem. Als er vermogen is opgebouwd in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening kan er een tegenvallende periodieke uitkering aangekocht worden. De rente is nu dermate laag dat de kosten de baten in sommige gevallen overtreffen.

Hypotheek blijft lastiger voor een zzp’er

Ik ben nu bezig om een hypotheek af te sluiten voor een nieuw aan te kopen huis. Tegenwoordig moet het eenvoudiger zijn, zolang je maar over 3 jaren cijfers hebt. Dat heb ik inderdaad! Als tekstschrijver heb ik nauwelijks zakelijke bezittingen en schulden. Toch wordt er kritisch gekeken naar mijn liquiditeit en de solvabiliteit.

Om de hypotheek te krijgen moest ik in eerste instantie alle stukken aanleveren over 3 boekjaren. Daar blijft het niet bij, want ik moest ook nog gegevens verzamelen zodat zij een zogenaamde “Quickscan” kunnen doen. Hieruit blijkt dat ik niet voldoe aan de eisen gericht op de liquiditeit en de solvabiliteit.

Zzp’ers verwachten minder opdrachten door afschaffing VAR

Per 1 mei gaat het gebeuren! De VAR gaat plaats maken voor de model- en maatwerkovereenkomst. Dit zal niet van de één op de andere dag doorgevoerd zijn, maar opdrachtgevers en zzp’ers zullen op termijn over moeten naar het nieuwe systeem. Tempo-Team, Randstad en Yacht hebben zzp’ers en opdrachtgevers gevraagd naar hun verwachtingen met betrekking tot deze wijziging. Zowel de opdrachtgevers als de zzp’ers hebben negatieve verwachtingen over de onderlinge samenwerking voor de toekomst.

Belastingvoordelen zzp’ers omlaag?

De president van De Nederlandsche Bank, de heer Klaas Knot, pleit voor een beperking van de fiscale voordelen voor zzp’ers. Hier blijven zijn wensen niet tot beperkt. Ook moet de hypotheekrenteaftrek verder beperkt worden. Gelukkig wordt er altijd veel geroepen en komt er vrijwel nooit iets van terecht.

De DNB-president is van mening dat de fiscale voordelen hun doel voorbij schieten. De zzp’ers krijgen een fiscaal voordeel omdat ze zelf voorzieningen moeten treffen voor bijvoorbeeld hun pensioen en tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens de heer Knot zijn er nu zzp’ers die nadeel ondervinden doordat ze uitgesloten worden van de sociale regelingen.

Wat gaat er nog gebeuren in de winkelcentra?

Grote winkelbedrijven als DA, Schoenenreus en V&D zijn we al kwijt. Uit onderzoek van Locatus blijkt dat het leed nog niet geleden is. In 2016 lopen 20.625 winkels gevaar. Dat is 14% van alle winkelpanden in Nederland.

In 2014 en 2015 is het aantal winkel in Nederland al behoorlijk uitgedund. Als de voorspelling van Locatus uitkomt, zal dit jaar 30% van de winkelpanden leeg komen te staan. Van de 20.625 winkels die gevaar lopen, zal 12.500 naar verwachting de deuren sluiten.

Een op de vijf zzp’ers heeft een AOV

Als zzp’er kun je niet zonder een AOV. Maar wat als je de lasten gewoon niet kunt dragen?

Zelfstandigen hebben geen financiële vangnet als ze arbeidsongeschikt worden. Als ze echt niet meer rond kunnen komen is er onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering.

Volgens het CBS hadden in 2013 maar 21,9% van de zzp’ers een AOV. Gezien de verdere opmars van zzp’ers, is dit percentage eerder gezakt dan gestegen. Zeker als je er ook rekening mee houdt dat er steeds meer parttime zelfstandigen actief zijn die ook nog in loondienst werken.

Klachten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Er zijn meer dan één miljoen zzp’ers actief in Nederland. Deze zelfstandigen zijn vaak niet verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Met name zelfstandigen die in de bouw werken moeten torenhoge premies betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Belangenvereniging Zelfstandigen Bouw heeft leden opgeroepen om misstanden aan te kaarten. Verzekeraars rekenen hoge premies en wijzen massaal claims op de AOV af.

Met name oudere werknemers in de bouw hebben moeite om een passende AOV af te sluiten. Het grootste probleem is de hoogte van de premie. Premies tussen €500 en €900 moeten bouwvakkers vaak betalen als ze een goede dekking wensen tegen arbeidsongeschiktheid. Bouwvakker die in het verleden lichamelijke klachten gehad hebben, kunnen vaak zelfs geen AOV afsluiten.

Samenstelling van het inkomen van zzp’ers

Volgens het CBS werken er 1,35 miljoen Nederlanders als zzp’er. Voor maar liefst 553.000 van deze zzp’ers is het inkomen als zelfstandige maar een bijverdienste. Voor het grootste deel zijn zij financieel afhankelijk van pensioen, uitkering of salaris.

Gemeten over het jaar 2014 verdienden 324.000 van de ruim 6,1 miljoen werknemers extra bij. De gemiddelde bijverdienste was €4.500. Van de ongeveer drie miljoen gepensioneerden verdiende 137.000 ouderen extra bij als zzp’er. Qua verdiensten deden zij het beter dan de werknemers. Zij verdienden namelijk ongeveer €6.000 bij. De uitkeringsontvangers hebben bijna €2.000 bijverdient.

Minimumtarieven voor zzp’ers? De meeste zzp’ers zijn tegen!

FNV en CNV hebben gepleit voor het vastleggen van een minimumtarief voor zzp’ers in een cao. Volgens ZZP Nederland zijn de meeste zelfstandigen zonder personeel tegen. Uit een enquête blijkt namelijk dat 80% van de ondervraagden geen vaste tarieven en een cao wil.

Volgens de vakbonden moet er een minimumtarief komen om te voorkomen dat zzp’ers te zwaar gaan concurreren met ondernemingen met personeel. Zzp’ers kunnen nu veel goedkoper werken omdat zij ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen en zichzelf niet verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Hiermee prijzen ze organisaties met werknemers eenvoudig uit de markt.

Onverzekerde zzp’ers overwegen toch te verzekeren

Uit onderzoek van Centraal Beheer Achmea blijkt dat 581.000 zzp’ers overwegen om een verzekering af te sluiten om de verzekerbare risico’s af te dichten. De meeste zzp’ers zijn niet of onvoldoende verzekerd, maar uit het onderzoek blijkt dat de meeste zzp’ers wel weten dat ze onderverzekerd zijn.

De afgelopen jaren hebben veel werknemers (noodgedwongen) de overstap gemaakt van loondienst naar zelfstandige ondernemerschap. Als zelfstandige kun je niet meer terugvallen op vangnetten zoals de WW en de WIA. Ook moet er rekening worden gehouden met het risico van het aansprakelijk gesteld worden. Voor werknemers zijn er meestal ook voorziening getroffen voor de pensioenopbouw. De meeste zelfstandigen moeten dit zelf regelen.