Categorie: "Financiering"

ABN AMRO: ‘Verdere hervormingen en maatregelen voor woningmarkt noodzakelijk’

Amsterdam, 10 maart 2017 – Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de woningmarktstudie ‘Hervorming woningmarkt is nog niet af‘.

De afgelopen jaren is een groot aantal hervormingen op de woningmarkt doorgevoerd. Om sommige, hardnekkige gebreken ook op te lossen, pleit het Economisch Bureau voor aanvullend beleid. De economen denken onder andere aan aanvullende maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo stellen ze voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking te versoepelen, waardoor de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen. Dit is met name van belang voor grotere steden waar de vraag naar woningen groot, maar de ruimte om te bouwen beperkt is.

In 5 stappen naar de juiste financieringsvorm voor jouw onderneming

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen en doorgroeimogelijkheden. Het juiste idee kan van jouw start-up een succes maken of je huidige bedrijf naar een hoger niveau tillen. Naast een goed idee heb je echter ook financiering nodig.

Voor het krijgen van de benodigde financiering bestaan er gelukkig genoeg mogelijkheden. Zo zijn er meerdere evenementen waar vraag en aanbod op de financieringsmarkt samenkomen. Hier kun je als start-up jouw ‘million dollar idea’ pitchen en meteen een investeerder vinden die bij jou past qua ervaring, kunde, netwerk en persoonlijkheid.

Instinkers voor de zzp’er

Als zzp’er ben je voor veel zaken op jezelf aangewezen. Je kunt je niet verschuilen achter een arbeidsovereenkomst en sociale vangnetten zoals de WW en de WIA. Enkele gevaarlijke instinkers wil ik je graag voor behoeden.

Wat gebeurt er bij ziekte, inkomensterugval en overlijden?
Bij het verzekeren van de gevaren van een zzp’er denk je misschien als eerste aan de inventaris en de zakelijke auto’s. Toch zijn niet de belangrijkste gevaren om te verzekeren. Beter is om goed na te denken wat de gevolgen zijn van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je hebt misschien een buffer om een paar maanden zonder inkomsten op te vangen, maar daar ga je het niet mee redden. Het grootste gevaar is namelijk blijvende arbeidsongeschiktheid. Hier moet je een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor afsluiten. Inkomensterugval kun je wel tijdelijk opvangen met een spaarbuffer. Het overlijdensrisico kun je ondervangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Als zzp’er een huis kopen

Als zzp’er heb je geen werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je een stabiel inkomen hebt. Jouw inkomen zal maandelijks sterk fluctueren. Tenminste daar gaat de bank vanuit bij het verstrekken van een hypotheek aan een zzp’er. De stabiliteit van jouw inkomen kun je aantonen door over drie kalenderjaren het inkomen aan te overleggen.

Bij het kopen van een huis eisen banken bepaalde zekerheden. Een belangrijke eis is een stabiel inkomen. Zzp’ers moeten over drie afgesloten boekjaren kunnen aantonen hoe hoog het inkomen in geweest. Dit kunnen banken lezen in de jaarstukken. Banken kijken wel verder dan alleen de jaarcijfers. Ook is het belangrijk in welke branche je werkt. Is het een groeiende branche of juist een krimpende? Is de bank van mening dat het een stabiel inkomen is? Dan krijg je een hypotheek.

Geen klassenjustitie door bezuiniging op rechtsbijstand

ondernemenFlinke bezuinigingen op rechtsbijstandverzekeringen zouden ervoor kunnen zorgen dat in een korte tijd niet iedereen de gang naar de rechter meer kan betalen. Rechtsbijstand is dan alleen nog maar mogelijk voor mensen met genoeg geld, waardoor sommige bevolkingsgroepen achtergesteld raken. Het is dan ook niet vreemd dat er al snel kritische tegengeluiden te horen waren: de bezuinigingen zouden een genadeklap zijn voor de gefinancierde rechtsbijstand en bovendien zou dit zorgen voor een dreigende crisis voor de rechtsstaat.

Hoezo kunnen kunstenaars geen ondernemers zijn?

Vaak hoor je dat de combinatie ‘kunstenaar’ en ‘ondernemer’ niet goed samen gaat. Flauwekul. Een prachtvoorbeeld vind ik Dj Kypski. Hij ontwikkelde onlangs een heel nieuw (en volgens mij ook bijzonder kansrijk) concept als rasechte ondernemer. Wie dingen voor elkaar wil krijgen, moet soms het heft in eigen hand nemen!